Steen

Vuurstenen werktuigen zijn het bekendste, maar ook andere natuurstenen zijn in de prehistorie een belangrijk materiaal geweest voor de productie van snijdende werktuigen, maalstenen, hamerstenen enzovoorts. Al deze voorwerpen zijn bij Het Stenen Tijdperk te bestellen. Natuurlijk kunnen ze geleverd worden met de bijbehorende handvaten, stelen en schedes. Hieronder vindt u een kleine greep uit alle mogelijkheden:

Drie dikke klingen in serie geslagen met hamersteen
Grote levallois schaaf

Klingen: belangrijke werktuigen en halffabrikaten uit alle perioden van de steentijd. U kunt klingen van vrijwel elke reguliere lengte bestellen maar ook de kernen waar klingen van worden afgeslagen.

Levallois-afslagen: de levalloistechniek is een prachtige steenbewerkingstechniek uit de oude steentijd. Ik kan diverse levallois-werktuigen leveren, met of zonder retouche, maar ook de levalloiskernen zelf.

Diverse spitsen van verschillende materialen
Enkele dolken met handvaten

Pijlpunten: Pijlspitsen worden door archeologen gevonden in allerlei maten en vormen. Sommigen zijn heel snel te maken, andere kosten veel meer tijd. Al deze spitsen zijn te bestellen. Behalve stenen spitsen zijn ook spitsen van been en gewei bekend.

Vuistbijlen: Waarschijnlijk de meest bekende stenen werktuigen uit de oude steentijd. Alle maten en vormen zijn te bestellen.

TRB-bijlen en een tranchetbijltje
Deense dolk met schede van lindenbast i.o.v. Universiteit Leiden

Laurierbladspitsen en dolken: Deze voorwerpen zijn mooie uitdagingen voor een vuursteenbewerker. Alleen enkele zeer extreme typen dolken kan ik (nog) niet leveren.

Bijlen: Alle typen vuurstenen bijlen kunnen worden geleverd. Sommige natuurstenen bijlen zijn slechts onregelmatig leverbaar omdat het materiaal niet altijd voor handen is. De bijlen kunnen geslepen of ongeslepen worden geleverd en natuurlijk met of zonder steel. Bijlen van been en gewei zijn ook bekend van opgravingen.

Meer voorbeelden
Meer weten over steenbewerking?